‏‏‎ ‎

Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Marsono

Ketua DPRD Kabupaten Boyolali Marsono(baju hitam)hadirin acara May Day (1/5/2023) di alunan alunan Kidul.

AGUS SAPTONO TV ONE